מאמרים נוספים:

מידע נוסף על משכנתאות

 

הלוואת משכנתא היא, ככלל, הלוואה לטווח ארוך, שנותן בנק ללווה המבקש לרכוש נכס או לשפץ נכס שברשותו. את הלוואת המשכנתא נדרש הלווה להחזיר בתשלומים חודשיים, בתוספת ריבית ו/או הצמדה, על-פי התנאים שסוכמו בינו לבין הבנק.

כבטוחה להחזר ההלוואה משעבד הבנק לטובתו את הנכס הנרכש, ושיעבוד זה נרשם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). במקרים שבהם הנכס המשועבד עדיין אינו רשום בטאבו, יירשם השיעבוד במינהל מקרקעי ישראל, בחברה המשכנת וכד.

הבנק עשוי לממש את הנכס במקרה שבו הלווה לא יעמוד בתשלומים שלהם התחייב במעמד החתימה על ההסכם. 

 

 

 

משכנתאות ניתנות במספר מסלולים, שכל אחד מהם מעניק תנאים שונים ללווים. מסלולי הלוואת המשכנתא שונים בין בנק אחד למשנהו וניתנים לשילוב. הפרמטרים העיקריים של ההלוואות הם סוג הריבית, סוג ההצמדה – אם יש כזו – ואופן החזר ההלוואה.

הלוואה בריבית קבועה צמודה: במסלול זה הריבית נותרת קבועה לאורך כל שנות ההלוואה, אך לקרן ולריבית ההלוואה מתווספים הפרשי הצמדה המחושבים בהתאם לעליות במדד המחירים לצרכן.

הלוואה בריבית משתנה: שיעור הריבית במסלול זה נתון לשינויים וזאת במועדים קבועים מראש, כפי שסיכמו ביניהם הלווה והבנק. עדכון שיעור הריבית נקבע בידי הבנקים בהתאם לקריטריונים שונים. בטרם חתימה על הלוואת משכנתא, יש לוודא מהי שיטת העדכון הנהוגה בבנק שאיתו עומדים להתקשר בהסכם.

הלוואה בריבית פריים: משכנתא זו אינה צמודה, ולהחזרים שלה מתווספת ריבית המבוססת על ריבית הפריים שמפרסם בנק ישראל בתוספת מרווח מסוים.

הלוואה צמודה לדולר/יורו: מי שמשתכר בדולרים, ביורו או בשקלים על-פי שערי המטבעות האלה, לדוגמה מהשכרת דירה, יכול לשקול לקחת הלוואת משכנתא צמודה לריבית הליבור של הדולר או של היורו בהתאמה. הריבית משתנה על-פי ריבית שאותה קובע איגוד הבנקים הבריטיים והיא מתייחסת לריבית על פיקדונות במטבעות אלה לטווח הקצר והארוך. כך מוצמדת הלוואת המשכנתא למדד המשקף טוב יותר את השינויים בריביות בשוק האמריקאי/האירופי. שער הריבית על משכנתאות מסוג זה נקבע מראש ומעודכן כל חצי שנה ביחס לריבית הליבור של המטבע הרלוונטי. במצב זה מובטח כי הכנסתו של נוטל הלוואת המשכנתא תכסה את עלותה, ולא תושפע משינויי שער בשוק הישראלי. שיקול נוסף עשוי להיות טמון במצב שבו הריבית של המטבע לפיו לוקחים את המשכנתא נמוכה יותר מהריבית על השקל.

בבנקים שונים מוצעים מסלולים נוספים, ולכן חשוב לבדוק אותם ולהתאים את המסלול לקריטריונים האישיים של מבקש ההלוואה.

 

 

 

 

התקשרו לקבלת הצעה

08-6594941

שלח

שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

 

שדה חובה

שדה חובה

המרכז לפיננסים בישראל 

בניין אמות פלטינום, אפעל 25, פתח תקווה

רמב"ם 37, באר שבע 8422074

טלפון: 03-7756555

פקס: 03-7756556

info@fc-israel.co.il

ימים א-ה בין השעות 09:00-17:00

  

בדיקת זכאותך בחינם!

03-7756555